IDEAKYMI-KILPAILU KIINNOSTI KEKSIJÖITÄ – UUSIA IDEOITA SAATIIN RUNSAASTI

Kymenlaakson innovaatioverkosto

Tänä syksynä järjestetyn Ideakymi -kilpailun tarkoituksena on ollut rohkaista innovatiivisuuteen ja luovuuteen etsimällä, löytämällä ja palkitsemalla innovaatioita, keksintöjä tai ideoita, joilla voidaan nähdä olevan kaupallista potentiaalia.  Kymenlaakson Innovaatioverkoston järjestämään ideakilpailuun saatiin kaikkiaan 94 ehdotusta. osallistujia oli kaikkiaan 76, joista viisi yritystä ja 71 yksityistä henkilöä. Ideakilpailuun osallistui myös viisi opiskelijaa.

”Nuorin osallistuja on 19-vuotias ja vanhin 93-vuotias. Osallistujista noin kolmannen on naisia ja suurin ikäryhmä on 50-59-vuotiaat”, yritysneuvoja Jukka Antila summaa kilpailuun osallistuneiden taustoja.

 Innovaatioverkoston toimijoista koostuva arviointiraati on perehtynyt huolella ehdotuksiin ja tekee valinnat palkittavista joulukuun alussa. Voittajat palkitaan Keksintösäätiön Inno-Suomi –palkinnoilla Liikeideasarjassa, Keksintösarjassa ja Ideasarjassa.

 ”Kilpailuun saatiin paljon erinomaisen laadukkaita ehdotuksia. Olemme oikein tyytyväisiä siitä, että kilpailumme sai näin hyvän vastaanoton”, iloitsee kilpailun arviointiraadin puheenjohtaja Markku Merovuo.

 Palkintotilaisuus järjestetään 10.12. Aikuiskoulutus Taitajassa, rajoitettu osallistujamäärä kutsutaan paikan päälle, mutta palkintojen jakoa on mahdollisuus seurata etänä. Kymenlaakson Innovaatioseminaari siirtyy ensi vuoteen vallitsevan pandemiatilanteen johdosta.

 ”Palkintojen jakoa ei kuitenkaan haluta siirtää, sillä kehittämisyhtiöissä, Kinnossa ja Cursorissa, ollaan valmiina auttamaan keksijöitä uusien ideoiden jatkokehittämisessä, neuvomme heitä myös patentointiin ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä”, yhteyspäällikkö Leena Gardemeister Kouvola Innovationista kertoo.

 ”Nyt jos koskaan on tärkeää, että saadaan uusia ideoita vietyä eteenpäin ja mahdollisesti myös uutta liiketoimintaa syntymään. Hienoa, että kilpailuun saatiin näin paljon hyviä ideoita”, iloitsee myös yrityspalvelujohtaja Tiina Paavola Cursorista.

 Kymenlaakson innovaatioverkosto on Suomen ensimmäinen laatuaan, joten Keksintösäätiö on halunnut olla aktiivisesti kilpailua ja yhteistyötä tukemassa.

 ”Tavoitteenamme on kokeilla verkostomallia myös muissa Suomen maakunnissa ja kehittää verkosto jatkuvaan, järjestelmälliseen ja sopimuspohjaiseen yhteistyöhön uusien innovaatioiden synnyttämiseksi”, Markku Merovuo sanoo.

 Lisätietoa:

Markku Merovuo, Keksintösäätiö sr, Ideakymi -arviointiraadin puheenjohtaja, p. 044 333 1891

Jukka Antila, yritysneuvoja, Kouvola Innovation Oy, p. 020 615 6365

Lisätietoa kilpailusta, arviointiraati, säännöt: https://kinno.fi/ideakymi/

Viikko aikaa osallistua Ideakymi-kilpailuun

Kuva: Minna Niukkanen "Keksijä-Markut"

 

Tiedote 9.11.2020 - Ideakymi-kilpailuun on tähän mennessä lähetetty 34 ideaa. Ideakilpailuun voi osallistua 15.11.2020 mennessä.

”Hienoa, että kilpailuumme on jo saatu hyvä joukko osallistujia. Lisääkin vielä toivomme osallistujia, sillä nyt jos koskaan tarvitaan uusia ideoita ja keksintöjä, jotta koronapandemian jälkeinen Suomi ja sen maakunnat saadaan nousuun", kannustaa Markku Merovuo, Kymen Innovaatioyhdistys ry:n puheenjohtaja.

Merovuon mukaan kyse ei ole pelkästään kilpailusta vaan myös siitä, että osallistumalla kilpailuun voi varmistua siitä, että Kymenlaakson innovaatioverkosto analysoi huolella kilpailuun tulleet ideat ja tekee kaiken voitavansa idean kaupallistamiseksi jos sillä on siihen edellytyksiä. Joten osallistumalla voittaa joka tapauksessa!

Kilpailun voittajat julkistetaan ja palkintojen jako suoritetaan joulukuussa 2020 pidettävässä Kymenlaakson Innovaatioseminaarissa. Voittajat palkitaan InnoSuomi –palkinnoilla, Keksintösarjan voittaja saa 3000 euroa ja Liikeideasarjan voittaja 3000 euroa. Lisäksi palkitaan erityisesti opiskelijoille suunnatussa Ideasarjassa kolme 300 euron suuruista palkintoa.

”Keksintösäätiön myötävaikutuksella Kymenlaakso on Ideakymi-kilpailullaan pilottimaakunta. Kehitämmme ideakilpailun avulla myös mallia muille Suomen maakunnille innovaatiotoiminnan edistämiseksi”, kertoo yhdistyksen varapuheenjohtaja Markku Saari.

Innovaatiotoimintaa kehitetään maakunnan eri toimijoiden vahvalla yhteistyöllä, Kymenlaakson innovaatioverkostona, jonka keskeisinä tehtävinä on edistää ja kehittää innovaatiotoimintaa, tarjota innovaatiopalveluja, järjestää ideakilpailuja ja innovaatioseminaareja sekä välittää innovaatiorahoitusta ja -koulutusta. Verkostoon kuuluu 11 organisaatiota: kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulu XAMK, Aikuiskoulutus Taitaja, Kotkan-Haminan seudun koulutus-kuntayhtymä Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymen Innovaatioyhdistys ry, Kymen Yrittäjät ry ja Keksintösäätiö.

Lisätietoa ja osallistumislomake löytyvät täältä: kinno.fi/ideakymi

Lisätietoja kilpailusta:

Kymen Innovaatioyhdistys ry,

www.kymeninno.fi, sähköposti info@kymeninno.fi

Puheenjohtaja Markku Merovuo, Kotka

Puh. +358 44 333 1891          

markku.merovuo@gmail.com 

 

Kymen Innovaatioyhdistys ry,

Varapuheenjohtaja Markku Saari, Kouvola

markku.saari@kymp.net 

Puh. +358 400 551 548

Kymenlaakson Ideakilpailu rohkaisee luovuuteen

Parhaat ideat palkitaan joulukuussa 2020 Kymenlaakson Innovaatioseminaarissa

Kymenlaakson Ideakilpailun tarkoituksena on rohkaista innovatiivisuuteen ja luovuuteen etsimällä, löytämällä ja palkitsemalla innovaatioita, keksintöjä tai ideoita, joilla voidaan nähdä olevan kaupallista potentiaalia. Ehdotuksen sisältöä ei rajata, tavoitteena on, että ehdotuksissa otetaan huomioon seuraavat Kymenlaakson alueelliset kehittämisen painopisteet: kestävä kehitys sekä logistiikan, biotalouden ja digitaalisuuden mahdollisuudet.

”Ehdotus voi olla esimerkiksi tekninen ratkaisu, tuote tai palvelu tai oleellinen tuote- tai palveluparannus tai perusteltu idea. Ehdotuksen pitää kuitenkin olla uusi, aiemmin julkaisematon ja toteuttamaton”, kertoo yritysneuvoja Jukka Antila, Kouvola Innovationista.

Kilpailuaika on 15.9.-15.11.2020 . Liikeidea-ja keksintösarjojen voittajat palkitaan Keksintösäätiön 3.000 €:n InnoSuomi-palkinnoilla. Lisäksi ideasarjassa jaetaan muutama 300 €:n kannustinpalkinto.

Kilpailun järjestävät yhteistyössä Kymenlaakson innovaatioverkostoon kuuluvat toimijat: kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, Aikuiskoulutus Taitaja, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymen Innovaatioyhdistys ry, Kymen Yrittäjät ry ja Keksintösäätiö.

Kilpailua koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla ideakymi@kinno.fi ja ideakymi@cursor.fi  viimeistään 15.10.2020. Kysymykset ja vastaukset ovat nähtävillä 20.10.2020 lähtien Kinnon ja Cursorin sivuilla.

Tutustu kilpailun sääntöihin ja lähetä ehdotuksesi 15.11.2020 mennessä osallistumislomakkeella:  kinno.fi/ideakymi

Lisätiedot:

Antila Jukka                                      Marja Holopainen

+358 20 615 6365                                       +358 40 190 2514 
jukka.antila@kinno.fi                                 marja.holopainen@cursor.fi