Markku&Markku

15. joulu, 2020

Vuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja

Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta.

Ideakymi-ideakilpailun palkintojenjako on siirtynyt koronan vuoksi pidettäväksi 18.01.2021. Kymenlaakson Innovaatioverkoston järjestämään ideakilpailuun saatiin kaikkiaan 94 ehdotusta. Osallistujia oli kaikkiaan 76, joista viisi yritystä ja 71 yksityistä henkilöä. Ideakilpailuun osallistui myös viisi opiskelijaa. Kilpailuehdotuksista 56 % tuli Kouvolan seudulta ja 44 % Kotka-Hamina seudulta.

Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen totesi Helsingin Sanomien ”Kirjoituksia markkinoinnista” mm. että uuden kehittäminen on yrittäjien tärkein keino vastata koronakriisin. Tätä taustaa vasten ajateltuna yrittäjien osallistumismäärää ideakilpailuun voidaan pitää rohkaisevana. Todella aktiiviseen osallistumiseen yltivät yksityiset henkilöt. Se todistaa, että yksityisillä henkilöillä on merkittävä rooli innovaatioiden edistämisessä. Kymen Innovaatioyhdistys on erityisesti yksityisen keksijän edunvalvoja ja tukija mutta haluaa edistää myös yritysten innovaatiotoimintaa.

Ideoinnin haravoinnin uhkasi tänä vuonna keskeyttää Kotkan kasvurahoituksen ja Kouvolan kannustinrahoituksen peruuntuminen kaupunkien kustannusleikkausten vuoksi. Onneksi Kymenlaakson keskeiset innovaatioiden edistäjäorganisaatiot kokosivat voimansa ja perustivat Kymenlaakson innovaatioverkoston, joka ensimmäisenä toimenpiteenään toteutti ideakilpailun. Toivoa kuitenkin sopii, että maakuntamme veturikaupungit palaavat omalta osaltaan rahoittamaan innovaatiotoimintaa. Siitä miten löydämme ja pystymme hyödyntämään uudet ideat, riippuu paljon Kymenlaakson koronan jälkeinen menestyminen.

PARHAAT IDEAKYMI-MEDIAT OLIVAT KAUPUNKILEHDET POHJOIS-KYMENLAAKSO (PK)JA ANKKURI (ANK) SEKÄ KARHULALAINEN

Ideakilpailun markkinointi jouduttiin toteuttamaan tilanteessa, jossa koronavirus vei yleisön päähuomion. Paikalliset mediat eivät myöskään sisäistäneet miten merkittävästä asioista Innovaatioverkoston perustamisessa ja Ideakymi-kilpailussa oli kysymys. Tiedotusvälineiden edustajat eivät osallistuneet kilpailun käynnistystilaisuuteen. Kilpailun saama suosio ja osallistumisaktiivisuus ei ylittänyt uutiskynnystä. Apua ei juurikaan saatu myöskään sen informoimiseksi, että palkintojen jako jouduttiin siirtämään koronan vuoksi vaikka kilpailun ilmoittelu oli näkynyt lehtien sivuilla koko kilpailun ajan. Parhaiten Ideakymin huomioivat Pohjois-Kymenlaaksossa PK ja Etelä-Kymenlaaksossa Ank ja Karhulalainen.  

Markku Merovuo, puheenjohtaja

Kymen Innovaatioyhdistys ry

12. loka, 2020

Markku&Markku-blogiVuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja Markku Merovuo Kotkasta ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta. Nyt julkaisemme vaihteeksi yhteisen mielipidekirjoituksen. Kuva Ideakymin lehdistötilaisuudesta (kuvan otti Markku Saari)

Korona-aika rajoittaa tekemistä. Voit unelmoida mutta sen sijaan että unelmoit, voit myös innovoida. Kannattaakin aloittaa heti! Kun korona joskus loppuu, uusille ideoille on käyttöä! Kymenlaakson innovaatioverkoston käynnissä oleva Ideakymi-ideakilpailu tarjoaa 15.11.2020 saakka valmiin väylän siihen – hyvien palkintojen kera. Herätetään ideoimalla toivo paremmasta tulevaisuudesta!

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaakso kiistelevät monista asioista, viimeksi ratalinjojen linjauksesta. Monesta voi tätä taustaa vasten tuntua yllätykselliseltä, että samaan aikaan keskeiset innovaatiotoiminnan edistäjät ovat muodostaneet yhteisen Kymenlaakson innovaatioverkoston tukemaan keksijöitä, yrittäjiä ja muita kehittäjiä. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 11 organisaatiota ja sen keskeisinä tehtävinä on edistää Kymenlaakson innovaatiotoimintaa, kehittää innovaa-tioneuvontaa, tarjota innovaatiopalveluja, järjestää ideakilpailuja ja inno-vaatioseminaareja ja välittää innovaatiorahoitusta ja -koulutusta.

Verkostoon kuuluvat tällä hetkellä kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja TE-toimisto, Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulu XAMK, Aikuiskoulutus Taitaja, Kotkan-Haminan seudun koulutus-kuntayhtymä Ekami, Kouvolan seudun ammattiopisto, Kymen Innovaatioyhdistys ry, Kymen Yrittäjät ry ja Keksintösäätiö.

Elinkeinoministeriön/Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen ja Keksintösäätiön myötävaikutuksella maakuntamme on nyt myös pilottimaakunta malliksi muualle Suomeen innovaatiotoiminnan järjestämisessä. Koronan jälkeinen Suomi ja sen maakunnat nousevat innovaatioilla ja keksinnöillä!

Ohjeet osallistumisesta kilpailuun löytyvät edellä mainittujen organisaatioiden verkkosivuilta.


Markku Merovuo
, Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja, Ideakymi-kilpailun arviointiraadin puheenjohtaja, Etelä-Kymenlaakso

Markku Saari
Kymen Innovaatioyhdistyksen varapuheenjohtaja, Ideakymi-kilpailun arviointiraadin jäsen, Pohjois-Kymenlaakso

5. syys, 2020

Markku&Markku-blogiVuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja

Markku Merovuo Kotkasta ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta.

 Pohdimme taannoin yhdistyksessämme ihmisten motivaatioita ideoida ja keksiä uusia asioita sekä ratkaisuja. Taustaksi totesimme, että jokaisella meistä on synnynnäinen kyky ideoida ja kehittää luovasti uusia asioita ja ongelmaratkaisuja. Toisilla on vain enemmän halua ja energiaa työstää niitä ja laittaa käytäntöön sekä itsensä että muiden hyödyksi. Saimme nopeasti aikaan muutaman mielenkiintoisen esimerkin erilaisista motivaatioista, joiden keskinäistä yleisyyttä emme tietenkään osanneet arvioida. Ehkä joitakin tutkimuksia asiasta löytyy?


Huvin vuoksi keksijät
Totesimme, että luultavasti jokainen meistä tunnistaa tuttavapiiristään tyyppejä, joiden kotoa ja verstaasta löytyy mitä merkillisimpiä härpäkkeitä ja ratkaisuja, joilla ei selvästikään ole tavoiteltu kaupallista menestystä eikä julkisuutta. Usein ne ovat pieniä oivalluksia omaksi iloksi. Valitettavan usein ne jäävät hyödyntämättä laajemmin. Päättelimme, että Spede Pasanen oli yksi sellainen ihminen, joka yksikertaisesti ei voinut elää ilman jatkuvaa kehittämisvimmaa suunnilleen joka asiassa. Positiivisesta ja ennakkoluulottomasta asenteesta sekä hyvästä itsetunnosta uudistusten toteuttamismahdollisuuksia kohtaan lienee kysymys näiden ihmisten kohdalla. Spede sen todisti kaikille suomalaisille.

Oman työnsä helpottajat
Luultavasti kaikkein yleisin kehittämismotivaatio löytyy ihmisiltä, jotka ovat kyllästyneet omien arkirutiiniensa tai työelämänsä ärsyttäviin kipukohtiin. Joka päivä he miettivät vähintään alitajuisesti, miten tuon homman saisi tehdyksi vähemmällä vaivalla tai yksinkertaisemmin. Jonakin päivänä ”lamppu” syttyy! Hyvästä esimerkistä käy astiankuivauskaappi, mikä on nerokas suomalainen keksintö. Sen kehitti Työtehoseuran kotitalousosaston päällikkö Maiju Gebhard 1940-luvun puolivälissä. Enso-Gutzeit Oy alkoi valmistaa vuonna 1948 kuivauskaappeja teollisesti.

Ammattimaiset sarjakeksijät
Keksintöjen, innovaatioiden sekä toteuttamiskelpoisten ideoiden ammattimaisia ”sarjakeksijöitäkin” Suomesta löytyy. Näillä ihmisillä uusien ratkaisujen ja keksintöjen tuottaminen on siinä määrin verissä, että niistä on muodostunut heille pysyvä elinkeino. Näistä lähellä oleva esimerkki on Nastolassa työskentelevä Raimo Kaukinen. Hän on elättänyt itsensä jo 40 vuoden ajan innovaatioillaan ja patenteillaan. Raimo työskentelee yksin innovaatioita tihkuvassa pajassaan. Tarvittaessa tuttujen sparraajien avulla toteutetaan yritysten toimeksiantoja, jotka keskittyvät yleensä teknisten tuotantoprosessien kehittämiseen. Raimo Kaukinen on myös suosittu innostaja ja puhuja, joka esitteli keksintöjään viime syksynä Kuusankosken Patoklubilla järjeste-tyssä innovaatiotapahtumassa.

Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry:n puitteissa on kehitteillä toimintamuoto, minkä puitteissa markkinoidaan keksijöitä yrityksille ongelmanratkaisijoiksi laadittujen pelisääntöjen mukaisesti. Liiton ylläpitämässä tilauskeksijärekisterissä on ilmoittautuneina yli 70 keksijää.

Innovaatioiden lokalisoijat
Tyypillinen lokalisointi-innovaattori löytyy helposti esimerkiksi ravintola-alalta. Ulkomaanmatkalla suomalainen kokki kokee uudenlaisen makuelämyksen matkallaan. Kotiin päästyään hän päättää kehittää ”samanlaisen”, mutta käyttääkin luovasti kotimaisia ja samantyyppisiä raaka-aineita tuottaen tällä tavalla uuden annostuotteen ravintolaansa. Jonkun mielestä tällainen innovointi on tuomittavaa plagiointia, mutta mitä väliä sillä on, jos kyseinen alkuperäinen tuote ei ole patenteilla tai muilla sopimuksilla suojattu ja siten vapaasti edelleen kaikkien kehitettävissä.

CV-mainintaa haluavat
Yllättävä, vaan ei vielä kovinkaan yleinen motivaatio opiskelijoilla ja nuorilla työnhakijoilla on halu saada ansioluetteloonsa maininta osallistumisesta johonkin innovaatioprosessiin. Työnantajat pääsääntöisesti arvostavat ja suosivat sellaista työnhakijaa, jonka CV:stä löytyy merkintä innovaa-tioihin ja/tai keksintöihin liittyvästä harrastuksesta. Joskus nimenomaan se avaa työnhakijalle sellaisen työpaikan, mitä hän ei olisi koskaan uskonut saavansa.

Kymenlaakso aikoo yllättää
Ylläesiteltyjen esimerkkien lisäksi löytyy varmasti monta muutakin motivaatiota keksiä uusia asioita: ratkaisuja, liiketoimintaideoita, patentoitavia keksintöjä tai muuten vain yleisesti hyödynnettäviä ja yhteiskunnallisesti arvokkaita toimintaideoita.

Kymenlaakson Innovaatioyhdistyksen aloitteesta viime syksynä perustettu Kymenlaakson Innovaatioverkosto aloittaa kuluvan syyskuun aikana mielenkiintoisen yhteisoperaation maakuntamme alueella uusien ideoiden ja niiden takana olevien innovaattoreiden sekä keksijöiden löytämiseksi ja palkittavaksi. Seuratkaapa alueellisesti mediaa. Parin viikon päästä alkaa tapahtua.


Markku Saari
Kymen Innovaatioyhdistyksen varapuheenjohtaja

16. kesä, 2020

Vuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja

Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta.

 

Korona-rajoituksia puretaan

Koronaepidemian vuoksi Suomi ja koko muu maailma pysähtyi. Nyt osa rajoituksista on purettu ja Suomen avautuminen jatkuu edelleen ripeässä tahdissa ellei mitään yllättävää negatiivista ilmaannu. Sivustollemme kymeninno.fi ”Korona-ideat” olen päivittänyt lisää korona-ajan innovatiivisia ratkaisuja, joten kannattaa käydä katsomassa.

InnoSuomi kesäuusinnat Alfa tv:ssä

Keksintösäätiön InnoSuomi-formaatti valmistui sopivasti siinä mielessä, että korona-aikaankin on ollut sitä kautta innovaatioasiat esillä. On myös hyvä, että koko sarja voidaan katsella Alfa tv:ssä kesäuusintoina.

Ensimmäiset jaksot 06.06 ja 13.06. on jo lähetetty ja seuraavat esitetään 20.06, 27.06, 03.07, 10.07, 17.07, ja 24.07. Tietenkin kaikki jaksot löytyvät edelleen myös Youtubesta.

InnoSuomi Kymenlaakson ideakilpailu

Kymenlaakson innovaatioverkosto haluaa laittaa oman panoksensa peliin korona-epidemiasta toipumiseen. Kokouksessa 12.06. päätettiin järjestää syksyllä ideakilpailu. Kilpailun sääntöjä ja markkinointisuunnitelmaa viimeistelevät kesän aikana erilliset työryhmät. Ideakilpailulla on Keksintösäätiön tuki ja käytössään InnoSuomi-brandi. Koronavirusepidemian johdosta toimenpidekalenteri päivitetään, jotta tänä vuonna varmuudella toteuttavat toimenpiteet saadaan selville. Innovaatioverkosto on täydentynyt Kaakkois-Suomen Te-toimiston edustajalla.

Ideasta innovaatioksi koronan jälkeiseen aikaan

Ely-keskuksen Ideasta innovaatioksi kasvupalvelupilotti ollaan asemoimassa uudelleen ja vastaamaan paremmin koronan jälkeiseen aikaan. Suunnitteluryhmää on myös täydennetty Keksintösäätiön uudella puheenjohtajalla Juhani Talvelalla.  

Markku Merovuo, puheenjohtaja

Kymen Innovaatioyhdistys ry

10. huhti, 2020

Vuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja

Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta.

 Korona-ideat

Niin Suomessa kuin koko maailmassa eletään maaliskuun puolivälissä alkanutta koronaepidemian liikkumisrajoitusten aikaa ja taloudellinen toiminta on laajalti pysähdyksissä. Työnteko on muuttunut etätyöksi. Tilanne luo kuitenkin kekseliäisyydelle uuden haasteen. Avasin sivustollemme kymeninno.fi uuden osion ”Korona-ideat”, mihin kerätään jotenkin koronaan liittyviä innovaatioita, yritysideoita tms.

Innovaatioverkoston lihaksia kasvatetaan

Kymenlaakson innovaatioverkostonkin viime kokous 23.03. jouduttiin koronan vuoksi perumaan. Toimenpidekalenteria on kuitenkin täydennetty koko ajan. Suurimman volyymin eri projektiensa kautta pystyy tarjoamaan Xamk 550.000 €. Muiden verkoston jäsenten tiedossa oleva panostus on tällä hetkellä 188.000 €, eli volyymi yhteensä 738.000 €. Osa volyymista on suunnattu Kymenlaaksoa laajemmin ja yleiseen startup-toimintaan, mutta silti innovaatiotoiminta on vahvasti mukana.

Resurssien vahvistaminen siirtää ajatukset koronaviruksen jälkeiseen aikaan. On syytä ruveta ajattelemaan, miten Kymenlaakso lähtee kohti uutta nousua. Tarve uusille ideoille, keksinnöille ja innovaatioille sekä niitä hyödyntäville yritykselle tulee olemaan suuri

Ikävänä yllätyksenä on tullut Kouvolan kannustinrahan ja Kotkan kasvurahan leikkaantumiset kaupunkien kustannusten säästöpaineissa. Tuleen ei kuitenkaan ole jääty makaamaan. Nyt selvitetään Kymenlaakson yhteisen innovaatiokilpailun järjestämistä ideoiden esille saamiseksi.

Kymen Innovaatioyhdistys joutui koronan vuoksi pitämään 30-vuosikokouksensa nettikokouksena. Toimintasuunnitelmassa painotettiin yhteistoimintaa innovaatioverkostossa. Kouvolan seudun painoarvoa vahvistettiin valitsemalla kaksi uutta hallituksen jäsentä Kouvolan seudulta.

InnoSuomi jatkuu – Kymenlaakso esillä 02.05.

Keksintösäätiön InnoSuomi-formaatin ensimmäiset kolme osiota on lähetetty Alfa-TV:ssä uusintoineen. Ensimmäisessä jaksossa tutustuttiin Flexoundin äänentoistojärjestelmään. Pitchausosuudessa esiteltiin kosketusvapaa sähkölukon hallintajärjestelmä. Studiossa haastateltiin PRH:n Antti Riivaria.

InnoSuomen toisessa jaksossa startup-campus Maria-01:n toimitusjohtaja Ville Simola kertoi oman näkemyksensä siitä, miten Suomen innovaatiotaloutta voisi edistää, lastenvaateyritys Beibamboon Nina Ignatius puolestaan kertoi innovaatioyrittäjänä kohtaamistaan haasteista ja Matti Koskinen oli mukana teepusseihin liittyvän keksintönsä kanssa, eli meille selvisi, millainen on Steabag. Ohjelman pitchausosuudessa puheenvuoron sai Mauno Harju, jolla oli muutama minuutti aikaa esitellä ”turvallisempi turvatyyny”. Studiovieraana oli Keksintösäätiön puheenjohtaja Urho Ilmonen.

Kolmannessa jaksossa esillä olivat keksijänaiset ja keskustelu siitä, kuinka heidän määräänsä voisi kasvattaa. Mukana ovat mm. Quin Suomi ry:n hallituksen jäsen Sole Molander ja Gold&Green Foods Oy:n toimitusjohtaja Maija ”Nyhtökaura” Itkonen.

 Seuraava jakso nähdään Alfa-kanavalla lauantaina 11.04. klo 17.30. Uusinta keskiviikkona klo 17.00. Tästä eteenpäin sarja jatkuu vielä 4 osiota, jotka lähetetään perättäisinä launtai-iltoina klo 17.00 (koronavirusvarauksella).

InnoSuomen neljännessä jaksossa paneudutaan startupien kiehtovaan maailmaan.

Mukana ovat startup-campus Maria-01:n toimitusjohtaja Ville Simola, yrittäjät Ilona Mooney (Work Ahead) ja Tuomas Ritola (Selko). Pitchausosuudessa Timo Heikkilä (Popit) esittelee lääkkeiden ottamiseen liittyvän keksinnön ja ohjelman studiovieraana on startupasiantuntija Ilkka Lavas, joka on mukana noin kolmessakymmenessä eri yrityksessä. InnoSuomea isännöi tuttuun tapaan Reidar Wasenius.

 

Kymenlaakso on esillä osassa 7 jonka ensiesitys on 02.05.2020. Keksintösäätiön TV-formaattia voi hyödyntää monella tavalla. Innovaatioverkoston jäsen Taitaja selvittelee parhaillaan miten sitä voidaan hyödyntää opetuksessa. Myöhemmin esityksiin pääsee käsiksi YouTubessa hakusanalla InnoSuomi. Aineistoon pääsee myös Keksintösäätiön sivuilta keksintosaatio.fi .  

 Esite tulossa myöhemmin

 Koronaviruksen vuoksi Keksintösäätiön esitteen valmistuminen on siirtynyt Henkisen omaisuuden päivästä 26.04. myöhäisempään ajankohtaan.

 Markku Merovuo, puheenjohtaja Kymen Innovaatioyhdistys ry