Xamk Startup Fund

Mikä on Xamk Startup Fund?

Xamk Startup Fund on Xamkin hallinnoima rahasto, joka myöntää 500–1 000 euron kokeilurahoituksia lupaavien ideoiden jatkokehittelyyn ja liiketoimintaa aloitteleville opiskelijoille ja opiskelijatiimeille. Haut toteutetaan yhteistyössä opiskelija yrittäjyys yhteisö PatteriES:n kanssa.

Hakuajoista ilmoitetaan vuosittain rahoituksen varmistuttua. Tyypillisesti on 2–3 hakukierrosta/vuosi. Rahoituspäätökset tehdään kirjallisten hakemusten perusteella. Arviointiraatiin kuuluu Xamkin yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan asiantuntijat sekä halutessaan rahoitusta kartuttaneet yhteistyökumppanit.

 

Seuraava haku: 01.06.-30.09.2021

 

Kriteerit rahoitukselle ovat:

•  hakija on Xamkin opiskelija tai hakijatiimi on kytköksissä Xamkiin

•  idea on uusi, kiinnostava ja sillä on liiketoimintapotentiaalia

•  hakemus on selkeä, tavoitteellinen suunnitelma ja siinä on kuvattu, miten tuki käytetään

 

Tiimi tai hakija sitoutuu  idean kehittämiseen ja tulosten raportointiin sekä pyydettäessä

kehityspolun esittelyyn Xamkin ja muiden rahoittajien tilaisuuksissa

.

Case-esimerkit

Susanna Hohenthal: Aikakärri – muistelukirja ikääntyville

Nicole ja Teijo Javanainen: Fodu – valmisruokaa herkkävatsaisille

Juho Repo: Laawu – tilapäismajoituskonsepti (T:mi Juha Repo)

Lizard Hazard Games Oy - peliohjelmistojen suunnittelu ja valmistus

Niko Lehtonen - Kehox kehonhuoltopalvelut

mi tai hakija sitoutuu idean kehittämiseen

uiden rahoittajien tilaisuuksissa.

Lisätietoja: Xamk Startup Fund / Ari Lindeman

patteries.com/blog

xamk.fi/startup