Toiminnan kuvaus

Innovinkki on Kymen Innovaatioyhdistyksen konsepti, jossa yhdistyksen jäsenet havainnoivat ongelmia tuote- tai palveluympäristössään. Havainnot käsitellään yhdistyksen kokouksissa. Havainnoista raportoidaan yrityksiä tai esitetään niihin tuote- tai palveluparannuksia. Samalla kun yrityksiin otetaan yhteyttä, niitä pyydetään myös Kymen Innovaatioyhdistyksen kannatusjäseniksi.