6. tammi, 2020

Aloitus

INNOBLOGI MARKKU & MARKKU

 

Suomesta on puuttunut systemaattinen innovaationeuvonta siitä lähtien kun Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelu häivytettiin 2014. V. 2018 pidettiin Helsingissä laaja-alainen kokous 21.08.  jossa pohdittiin, voitaisiinko maakuntapohjalta luoda uusi innovaationeuvonta. Kaakkois-Suomi ilmoittautui pilottialueeksi. Tämä Kymen Innovaatioyhdistyksen blogi seuraa toiminnan kehittymistä Kymenlaaksossa.

Blogikirjoittelu käynnistetään vuoden 2020 alusta blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta. Molemmilla on takanaan värikäs työhistoria ja vankkaa kokemusta yrityspalvelujen järjestämisestä ja verkottumisesta.

Jokaisessa suomalaisessa asuu pieni keksijä. Kokemusperäisesti arvioitu, että suomalaisten pöytälaatikoihin kertyy vuosittain n. 100 vakavasti otettavaa ideaa 100.000 asukasta kohden. Jos näitä ei aktiivisesta auteta tulemaan esiin ja realisoitumaan liiketoiminnaksi, jää moni työpaikka syntymättä.

V. 2019 kartoitettiin Keksintösäätiön ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen toimesta innovaatiopalvelujen tilanne Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Palveluja kyllä jonkun verran on mutta ne on suunnattu lähes pelkästään yrityksille ja ne ovat hajallaan ja siten vaikeasti saavutettavissa. Innovaatioasioissa tapahtuu kuitenkin paljon jo ennen kuin yritys perustetaan. Nyt Ely-keskus on saanut kerättyä rahaa erilaisten innovaatiopalvelujen hankintaan ostopalveluna jopa siten, että osa palveluista voidaan pilotoida myös y-tunnuksettomilla.  Myös Keksintösäätiö on luvannut tukea toimintaa. Jos pilotointi onnistuu hyvin Kaakkois-Suomessa, konseptia voidaan monistaa  sovellettuna muuallekin Suomeen.

Kymenlaaksossa verkostoyhteistoiminta on aloitettu organisoitumisella. Mukana ovat jo aikuiskoulutuskeskukset Taitaja ja Ekami, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, kehittämisyhtiöt Kinno ja Cursor, Kaakkois-Suomen Ely-keskus, Keksintösäätiö ja Kymen Innovaatioyhdistys.