19. helmi, 2020

Tarvitsemme kertakaikkiaan lisää innovaattoreita ja keksijöitä

Vuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja

Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta.

Kymen Innovaatioyhdistyksen aloitteesta Kymenlaaksoon on lähiaikoina syntymässä innovaatiopalveluita tuottavien elinkeino- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöverkosto. Sen kokoaminen ja kehittäminen aloitettiin Pohjois-Kymenlaaksossa viime keväänä. Etelä-Kymenlaakson toimijat ovat tulleet myös mukaan. Yhteisenä tavoitteena on kehittää maakunnan innovaattoreille ja keksijöille yhden palveluluukun toimintakonsepti.

Käytännössä se tarkoittaa verkoston jäsenten keskinäistä työnjakoa: Jollakin verkoston jäsenistä on tarjolla tietämystä keksinnön patentoimisesta ja muista suojausmenettelyistä. Toisella taas on hyvät valmiudet valmistaa asiakkaalle toimiva prototyyppi esimerkiksi 3D-teknologian avulla. Kolmas auttaa keksintöidean testaamisessa ja kaupallistamisessa. Neljäs verkoston jäsen voi tarjota rahoitusneuvontaa keksinnön tai palveluinnovaation toteuttamiseen. Joku puolestaan kouluttaa keksijöitä sekä innovaattoreita ja joku avaa niille yhteyksiä kansainvälisille markkinoille. Asiakkaat luonnollisesti päättävät aina itse haluamansa palvelun tarjoajasta.

Listausta voisi jatkaa pidemmällekin. Jo tässä vaiheessa voi todeta, ettei Kymenlaakson elinvoiman kehittäminen ole ainakaan kiinni innovaatio- ja keksintöpalveluiden saatavuudesta. Kuluneiden kuukausien aikana joku valmisteluryhmämme jäsenistä totesikin, että erinomaista palvelukapasiteettia on täällä tarjolla moninkertaisesti nykyisiin asiakasmääriin nähden.

Iso kysymys kuuluukin nyt, miten löydämme lisää maakuntamme keksijöitä ja innovaattoreita, joita palvella. Pohjois-Kymenlaaksossa on parhaillaan rahoitushaussa pienehkö projekti, minkä avulla haastetta voitaisiin yrittää taklata haastattelemalla luottamuksellisesti yrityksiä niiden kehittämisen ja ongelmaratkaisujen tarpeista. Sen jälkeen innovaatioverkosto etsisi tekijät ja ratkaisijat, joita voisi löytyä alueemme opiskelijoiden keskuudesta. Muitakin keinoja tarvitaan, kuten esimerkiksi toimintamalli siitä, miten yksittäisiä kehittäjätyyppejä eri yrityksistä tunnistetaan ja lähestytään?

On helppo ymmärtää, mikä merkitys innovaatioilla ja keksinnöillä on Kymenlaakson elinvoiman kehittämisessä. Sanotaan, että ainoa varma asia tässä maailmassa on jatkuva muutos ja uudistuminen – ja se  koskee myös kymenlaaksolaista elinkeinoelämää. Muutoksen ja uudistamisen läpiviennissä tarvitaan ehdottomasti uusia innovaatioita ja keksintöjä!

Jos olet osunut tähän tekstiini, naputtelepa muutama rivi ehdotukseksi koskien edellä esiteltyjä haasteita. Lähetä viestit meille molemmille yhdistyksemme puheenjohtajille.

Kouvolassa 18.2.2020

Markku Saari
Varapuheenjohtaja
Kymen Innovaatioyhdistys ry