Markku&Markku

10. huhti, 2020

Vuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja

Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta.

 Korona-ideat

Niin Suomessa kuin koko maailmassa eletään maaliskuun puolivälissä alkanutta koronaepidemian liikkumisrajoitusten aikaa ja taloudellinen toiminta on laajalti pysähdyksissä. Työnteko on muuttunut etätyöksi. Tilanne luo kuitenkin kekseliäisyydelle uuden haasteen. Avasin sivustollemme kymeninno.fi uuden osion ”Korona-ideat”, mihin kerätään jotenkin koronaan liittyviä innovaatioita, yritysideoita tms.

Innovaatioverkoston lihaksia kasvatetaan

Kymenlaakson innovaatioverkostonkin viime kokous 23.03. jouduttiin koronan vuoksi perumaan. Toimenpidekalenteria on kuitenkin täydennetty koko ajan. Suurimman volyymin eri projektiensa kautta pystyy tarjoamaan Xamk 550.000 €. Muiden verkoston jäsenten tiedossa oleva panostus on tällä hetkellä 188.000 €, eli volyymi yhteensä 738.000 €. Osa volyymista on suunnattu Kymenlaaksoa laajemmin ja yleiseen startup-toimintaan, mutta silti innovaatiotoiminta on vahvasti mukana.

Resurssien vahvistaminen siirtää ajatukset koronaviruksen jälkeiseen aikaan. On syytä ruveta ajattelemaan, miten Kymenlaakso lähtee kohti uutta nousua. Tarve uusille ideoille, keksinnöille ja innovaatioille sekä niitä hyödyntäville yritykselle tulee olemaan suuri

Ikävänä yllätyksenä on tullut Kouvolan kannustinrahan ja Kotkan kasvurahan leikkaantumiset kaupunkien kustannusten säästöpaineissa. Tuleen ei kuitenkaan ole jääty makaamaan. Nyt selvitetään Kymenlaakson yhteisen innovaatiokilpailun järjestämistä ideoiden esille saamiseksi.

Kymen Innovaatioyhdistys joutui koronan vuoksi pitämään 30-vuosikokouksensa nettikokouksena. Toimintasuunnitelmassa painotettiin yhteistoimintaa innovaatioverkostossa. Kouvolan seudun painoarvoa vahvistettiin valitsemalla kaksi uutta hallituksen jäsentä Kouvolan seudulta.

InnoSuomi jatkuu – Kymenlaakso esillä 02.05.

Keksintösäätiön InnoSuomi-formaatin ensimmäiset kolme osiota on lähetetty Alfa-TV:ssä uusintoineen. Ensimmäisessä jaksossa tutustuttiin Flexoundin äänentoistojärjestelmään. Pitchausosuudessa esiteltiin kosketusvapaa sähkölukon hallintajärjestelmä. Studiossa haastateltiin PRH:n Antti Riivaria.

InnoSuomen toisessa jaksossa startup-campus Maria-01:n toimitusjohtaja Ville Simola kertoi oman näkemyksensä siitä, miten Suomen innovaatiotaloutta voisi edistää, lastenvaateyritys Beibamboon Nina Ignatius puolestaan kertoi innovaatioyrittäjänä kohtaamistaan haasteista ja Matti Koskinen oli mukana teepusseihin liittyvän keksintönsä kanssa, eli meille selvisi, millainen on Steabag. Ohjelman pitchausosuudessa puheenvuoron sai Mauno Harju, jolla oli muutama minuutti aikaa esitellä ”turvallisempi turvatyyny”. Studiovieraana oli Keksintösäätiön puheenjohtaja Urho Ilmonen.

Kolmannessa jaksossa esillä olivat keksijänaiset ja keskustelu siitä, kuinka heidän määräänsä voisi kasvattaa. Mukana ovat mm. Quin Suomi ry:n hallituksen jäsen Sole Molander ja Gold&Green Foods Oy:n toimitusjohtaja Maija ”Nyhtökaura” Itkonen.

 Seuraava jakso nähdään Alfa-kanavalla lauantaina 11.04. klo 17.30. Uusinta keskiviikkona klo 17.00. Tästä eteenpäin sarja jatkuu vielä 4 osiota, jotka lähetetään perättäisinä launtai-iltoina klo 17.00 (koronavirusvarauksella).

InnoSuomen neljännessä jaksossa paneudutaan startupien kiehtovaan maailmaan.

Mukana ovat startup-campus Maria-01:n toimitusjohtaja Ville Simola, yrittäjät Ilona Mooney (Work Ahead) ja Tuomas Ritola (Selko). Pitchausosuudessa Timo Heikkilä (Popit) esittelee lääkkeiden ottamiseen liittyvän keksinnön ja ohjelman studiovieraana on startupasiantuntija Ilkka Lavas, joka on mukana noin kolmessakymmenessä eri yrityksessä. InnoSuomea isännöi tuttuun tapaan Reidar Wasenius.

 

Kymenlaakso on esillä osassa 7 jonka ensiesitys on 02.05.2020. Keksintösäätiön TV-formaattia voi hyödyntää monella tavalla. Innovaatioverkoston jäsen Taitaja selvittelee parhaillaan miten sitä voidaan hyödyntää opetuksessa. Myöhemmin esityksiin pääsee käsiksi YouTubessa hakusanalla InnoSuomi. Aineistoon pääsee myös Keksintösäätiön sivuilta keksintosaatio.fi .  

 Esite tulossa myöhemmin

 Koronaviruksen vuoksi Keksintösäätiön esitteen valmistuminen on siirtynyt Henkisen omaisuuden päivästä 26.04. myöhäisempään ajankohtaan.

 Markku Merovuo, puheenjohtaja Kymen Innovaatioyhdistys ry

 

19. helmi, 2020

Vuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja

Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta.

Kymen Innovaatioyhdistyksen aloitteesta Kymenlaaksoon on lähiaikoina syntymässä innovaatiopalveluita tuottavien elinkeino- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyöverkosto. Sen kokoaminen ja kehittäminen aloitettiin Pohjois-Kymenlaaksossa viime keväänä. Etelä-Kymenlaakson toimijat ovat tulleet myös mukaan. Yhteisenä tavoitteena on kehittää maakunnan innovaattoreille ja keksijöille yhden palveluluukun toimintakonsepti.

Käytännössä se tarkoittaa verkoston jäsenten keskinäistä työnjakoa: Jollakin verkoston jäsenistä on tarjolla tietämystä keksinnön patentoimisesta ja muista suojausmenettelyistä. Toisella taas on hyvät valmiudet valmistaa asiakkaalle toimiva prototyyppi esimerkiksi 3D-teknologian avulla. Kolmas auttaa keksintöidean testaamisessa ja kaupallistamisessa. Neljäs verkoston jäsen voi tarjota rahoitusneuvontaa keksinnön tai palveluinnovaation toteuttamiseen. Joku puolestaan kouluttaa keksijöitä sekä innovaattoreita ja joku avaa niille yhteyksiä kansainvälisille markkinoille. Asiakkaat luonnollisesti päättävät aina itse haluamansa palvelun tarjoajasta.

Listausta voisi jatkaa pidemmällekin. Jo tässä vaiheessa voi todeta, ettei Kymenlaakson elinvoiman kehittäminen ole ainakaan kiinni innovaatio- ja keksintöpalveluiden saatavuudesta. Kuluneiden kuukausien aikana joku valmisteluryhmämme jäsenistä totesikin, että erinomaista palvelukapasiteettia on täällä tarjolla moninkertaisesti nykyisiin asiakasmääriin nähden.

Iso kysymys kuuluukin nyt, miten löydämme lisää maakuntamme keksijöitä ja innovaattoreita, joita palvella. Pohjois-Kymenlaaksossa on parhaillaan rahoitushaussa pienehkö projekti, minkä avulla haastetta voitaisiin yrittää taklata haastattelemalla luottamuksellisesti yrityksiä niiden kehittämisen ja ongelmaratkaisujen tarpeista. Sen jälkeen innovaatioverkosto etsisi tekijät ja ratkaisijat, joita voisi löytyä alueemme opiskelijoiden keskuudesta. Muitakin keinoja tarvitaan, kuten esimerkiksi toimintamalli siitä, miten yksittäisiä kehittäjätyyppejä eri yrityksistä tunnistetaan ja lähestytään?

On helppo ymmärtää, mikä merkitys innovaatioilla ja keksinnöillä on Kymenlaakson elinvoiman kehittämisessä. Sanotaan, että ainoa varma asia tässä maailmassa on jatkuva muutos ja uudistuminen – ja se  koskee myös kymenlaaksolaista elinkeinoelämää. Muutoksen ja uudistamisen läpiviennissä tarvitaan ehdottomasti uusia innovaatioita ja keksintöjä!

Jos olet osunut tähän tekstiini, naputtelepa muutama rivi ehdotukseksi koskien edellä esiteltyjä haasteita. Lähetä viestit meille molemmille yhdistyksemme puheenjohtajille.

Kouvolassa 18.2.2020

Markku Saari
Varapuheenjohtaja
Kymen Innovaatioyhdistys ry

30. tammi, 2020

 

Kymenlaakson innovaatioverkosto

Vuoden alusta käynnistetty blogi seuraa innovaatiotoiminnan edistymistä Kymenlaaksossa. Blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja

Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta.

Kokouksessa 23.01. sovittiin, että Kymenlaakson innovaatiotoimintaa edistävä ryhmä on nimeltään Kymenlaakson innovaatioverkosto. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki innovaatiotoiminnan edistäjäorganisaatiot joilla on selkeä rooli ja halu kehittää innovaatiotoimintaa. Vapaamatkustajiille ei ole käyttöä. Verkosto tutkii myös osallistumista EAKR-hankerahoituksen hakuun tulevana syksynä.

Ideasta innovaatioksi kasvupalvelupilotti

Ely-keskuksen Ideasta innovaatioksi kasvupalvelupilotti voi rahoittaa keksijöille suunnattujen palvelujen pilotointia kuluvana vuonna. Työ- ja elinkeinoministeriö ei ole vielä vahvistanut rahoituksen sääntöjä.

Pöhinä-hanke

Taitajan Pöhinä-hankkeen ensimmäinen paja ja opettajille suunnattu innovaatiopedagogiikan koulutus toteutetaan alkuvuodesta 2020. Opiskelijoiden motivaation ja innovaatiokyvykkyyden tukemiseksi järjestetään opiskelijoille myös kuluvana vuonna innovaatiokilpailu.

Innovaatiosetelissä nyt omarahoitusosuus

Business Finlandin innovaatiosetelin haku on auki. Innovaatiosetelillä voi ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseen. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on

1 000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta).

Villa Maisema syntyy Karhulan teollisuuspuistoon

Cursorin Villa Maisema = KASVUTEHDAS Villa Maiseman Kasvutehdas on uuden sukupolven yhteisö ja palvelukokonaisuus startupeille sekä digitaalisten ja luovien alojen toimijoille. Kasvutehdas tarjoaa työpisteen lisäksi yhteisön ja lähitukipalvelun, jotka tukevat yrityksen tai yritysidean kasvua ja menestystä. TYÖPISTE + TILAT + YHTEISÖ + LÄHITUKI = KASVUTEHDAS

Ideanappi

Uusyrityskeskus on avannut digitaalisen Ideanappi-palvelun https://ideanappi.fi/ jonka myös Cursor on ottanut käyttöön.

Ideanappi (www.ideanappi.fi) on yrittäjyyden ja uusien ideoiden palvelupolun ensimmäinen askelma.  Ideanapista kuka tahansa pääsee lähettämään viestiä ideastaan. Idea voi olla mikä vain ja missä vaiheessa suunnittelua/toteuttamista tahansa. Nappi on käytössä 24/7 ja sen kautta tuleviin viesteihin vastataan seuraavan työpäivän aikana. Ideanappi on käyttäjälleen maksuton palvelu.

Keksintösäätiölle esite ja monimediatuotos

Keksintösäätiöllä on meneillään esitteen teko. Sovittiin, että pyritään saamaan esitteeseen Kymen Innovaatioverkoston esittely. Esitteeseen on myös mahdollista ostaa mainostilaa. Valmisteilla on myös TV-ohjelmaa Alfa Televisioon. Kevään aikana on tulossa 8 ohjelmaa, joissa esitellään kiinnostavia yrityscaseja ja muuta innovaatiotoimintaa.

Markku Merovuo, puheenjohtaja

Kymen Innovaatioyhdistys ry

6. tammi, 2020

INNOBLOGI MARKKU & MARKKU

 

Suomesta on puuttunut systemaattinen innovaationeuvonta siitä lähtien kun Keksintösäätiön Tuoteväylä-palvelu häivytettiin 2014. V. 2018 pidettiin Helsingissä laaja-alainen kokous 21.08.  jossa pohdittiin, voitaisiinko maakuntapohjalta luoda uusi innovaationeuvonta. Kaakkois-Suomi ilmoittautui pilottialueeksi. Tämä Kymen Innovaatioyhdistyksen blogi seuraa toiminnan kehittymistä Kymenlaaksossa.

Blogikirjoittelu käynnistetään vuoden 2020 alusta blogia kirjoittavat vuoron perään Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja Markku Merovuo Kotkasta  ja varapuheenjohtaja Markku Saari Kouvolasta. Molemmilla on takanaan värikäs työhistoria ja vankkaa kokemusta yrityspalvelujen järjestämisestä ja verkottumisesta.

Jokaisessa suomalaisessa asuu pieni keksijä. Kokemusperäisesti arvioitu, että suomalaisten pöytälaatikoihin kertyy vuosittain n. 100 vakavasti otettavaa ideaa 100.000 asukasta kohden. Jos näitä ei aktiivisesta auteta tulemaan esiin ja realisoitumaan liiketoiminnaksi, jää moni työpaikka syntymättä.

V. 2019 kartoitettiin Keksintösäätiön ja Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen toimesta innovaatiopalvelujen tilanne Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Palveluja kyllä jonkun verran on mutta ne on suunnattu lähes pelkästään yrityksille ja ne ovat hajallaan ja siten vaikeasti saavutettavissa. Innovaatioasioissa tapahtuu kuitenkin paljon jo ennen kuin yritys perustetaan. Nyt Ely-keskus on saanut kerättyä rahaa erilaisten innovaatiopalvelujen hankintaan ostopalveluna jopa siten, että osa palveluista voidaan pilotoida myös y-tunnuksettomilla.  Myös Keksintösäätiö on luvannut tukea toimintaa. Jos pilotointi onnistuu hyvin Kaakkois-Suomessa, konseptia voidaan monistaa  sovellettuna muuallekin Suomeen.

Kymenlaaksossa verkostoyhteistoiminta on aloitettu organisoitumisella. Mukana ovat jo aikuiskoulutuskeskukset Taitaja ja Ekami, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, kehittämisyhtiöt Kinno ja Cursor, Kaakkois-Suomen Ely-keskus, Keksintösäätiö ja Kymen Innovaatioyhdistys.