Keksintösäätiön Apu+Raha™-palvelu on haettavissa

1.10.–31.10.2023

Uuden haun tavoitteena on saada jälleen uusia, erinomaisia hankkeita suomalaisten keksintöjen ja kekseliäiden innovaatioiden tuottamiseen. Haku on avoin kaikille suomalaisille yksityishenkilöille sekä pk-yrityksille. Apu+Raha™ –palvelu tuottaa tukea varhaisen vaiheen kehittämiseen kolmella tavalla:


  • Laajan ja monipuolisen rahoitushakemuksen täyttäminen pakottaa ajattelemaan asioita monelta kantilta


Apu-vaiheen asiantuntijapalaute antaa käsitystä ja näkemystä hankkeen kehittämistä vaativista osista ja ehkä hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä


  • Rahoitusta on tarjolla vain rajoitetulle joukolle hakijoita, mutta rahoituksen avulla hanketta voi ja tulee edistää myös konkreettisesti


Onko sinulla innovaatioidea tai keksintöaihio? Tutustu Apu+Raha™-palveluun ja tee hakemus osoitteessa:


apuraha.ideajalostamo.fi

Ideakymi 15.10.-15.11. 2023

Kilpailussa on viisi sarjaa

 

A. Keksintösarja (Keksinnöt, innovaatiot, työsuhdekeksinnöt ja korkeakoulukeksinnöt)


B. Liikeideasarja (palvelu/tuoteidea tai sosiaalinen innovaatio tai liiketoimintakonsepti, joka

tähtää yritystoimintaan)


C. Kierrätyssarja (keksintö tai liikeidea, työsuhdekeksintö tai korkeakoulukeksintö)


D. 1.Ideasarja (uutuudellinen ratkaisu tai idea)


D .2. OP Kymenlaakso-idea (OP Kymenlaakson taloustaitoidea, joka edistäisi fiksua rahankäytön opettamista lapsille ja nuorille tai senioreiden turvallisen digiasioinnin opastamista)

 

Viime kädessä arviointiraati päättää mihin sarjaan ehdotus kuuluu.


Palkinnot

 
Palkintojen jako suoritetaan kilpailun jälkeen pidettävässä Kymenlaakson Innovaatiosymposiumissa.


Keksintösarjan voittaja: 2500 €


Liikeideasarjan voittaja: 1000 €


Kierrätyssarjan voittaja: 2500 €


Ideasarja (erityisesti opiskelijoille):  3 kpl a` 300 €


OP Kymenlaakso Ideasarja 3 kpl a`500 €


Palkinnot ovat saajalleen veronalaista tuloa.

 

Arviointiraadilla on oikeus jakaa palkintojen kokonaissumma myös ilmoitetusta poikkeavasti.

 Teknologiasta tuotteiksi -säätiön vuotuinen apuraha on haettavissa 15.9.2023 asti, ja sen suuruus on 20.000 euroa. Säätiö tukee toiminnallaan suomalaista osaamista, tuotekehitystä ja kansainvälistymistä kiinteistö- ja rakentamisalalla. Apuraha myönnetään terveellistä, kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä edistävälle tuotteelle, palvelulle tai hankkeelle, joka hyödyntää uutta teknologiaa ja osaamista, ja jolla on kansainvälistä potentiaalia. Vuosittain jaettava Teknologiasta tuotteiksi -apuraha on alansa suurin.

Arvostettuja kriteerejä palkitsemiselle ovat energia- ja resurssitehokkuus, hyvän sisäympäristön kehittäminen, alan uudistaminen ja loppukäyttäjien tarpeiden ymmärrys.

Vuonna 2023 palkitsemisperusteissa painottuvatlaadukkaan sisäympäristön lisäksiseuraavat alueet: kiertotalous, digitaalisuus, palveluiden tuotteistaminen, sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen ja siihen sopeutuminen.


Hakemus tehdään osoitteessahttps://teknologiastatuotteiksi.fi/hakemus/1.6. – 15.9.2023 välisenä aikana.

Mukana palkittavien yritysten valinnassa ovat Talotekninen teollisuus ja kauppa Talteka ry, Rakennusteollisuus RT ry ja kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry. Lopullisenpäätöksen tekee säätiön hallitus. Apuraha luovutetaanKiinteistöalan vuosiseminaarissa Tampereella 9.11.2023.

Säätiö voi palkita apurahalla yritysten ohella yhteisöjä tai yksityishenkilöitä. Erityisasemassaarvioinnissa palkinnon saajiksi ovat pk-yritykset.

Aiempien vuosien palkinnonsaajista kerrotaan säätiön verkkosivuilla osoitteessahttp://teknologiastatuotteiksi.fi/myonnetyt-tunnustuspalkinnot/.


Lisätietoja


Mika Halttunen
Teknologiasta Tuotteiksi -säätiön hallituksen puheenjohtaja
Puh. 0400 711 299

mika.halttunen@halton.com


Teknologiasta Tuotteiksi –säätiö

Vuonna 1994 perustetun säätiön toiminta-ajatus on edistää terveellisiä, kestäviä ja tuottavia sisäympäristöjä tukemalla kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden tuotteistamista. Säätiön hallituksessa on edustus seuraavista organisaatioista: Business Finland, Finnvera, Työ- ja elinkeinoministeriö, Keksintösäätiö, SITRA, Ympäristöministeriö, Iitin kunta ja Halton Oy. Lisätietoa:  teknologiastatuotteiksi.fiTeknologiasta tuotteiksi -säätiön myöntämä rakennetun ympäristön teknologia-apuraha haettavana 15.9.2023 asti

Ekologiset Innovaatiot -pitchauskilpailu

Onko sinulla ekologinen idea tai innovaatio? Haluatko voittaa 5000 euroa liikeideasi kehittämiseen?

Osana Keksintöjen Viikon Vastuullisuus ja ekologisuus innovaatioiden kasvualustana -webinaaria 14.10.2022 järjestetään kaikille avoin pitchauskilpailu. Kilpailun teema on kestävä kehitys ja pitchattavan tuotteen, palvelun tai liikeidean tulee tukea ekologisen kestävyyden tavoitteita.

Lisätietoa ja ilmoittautumislinkin löydät Keksintöjen Viikko -tapahtuman verkkosivuilta www.keksintojenviikko.fi