Innovinkkipalvelu

Innovinkki on Kymen Innovaatioyhdistyksen konsepti, jossa yhdistyksen jäsenet havainnoivat ongelmia tuote- tai palveluympäristössään. Havainnot käsitellään yhdistyksen kokouksissa. Havainnoista raportoidaan yrityksiä tai esitetään niihin tuote- tai palveluparannuksia. Samalla kun yrityksiin otetaan yhteyttä, niitä pyydetään myös Kymen Innovaatioyhdistyksen kannatusjäseniksi.

Innovaation arviointi

Keksijän aloituskysymykset

1. Päiväys ja asiakkaan perustiedot, myös ikä ja ammatti, opiskelija, tms.

2. Keksinnön/idean lyhyt sanallinen kuvaus, minkä ongelman/tarpeen keksintösi ratkaisee, asiakashyöty

3. Onko kyseessä uusi tuote/palvelu, tuote-/palveluparannus, vai muu aloite/idea

4. Valmiusaste: idea, kehittelyvaiheen proto, esittelyvalmis

5. Oletko ajatellut suojata keksinnön

6. Oletko yksin vai onko Sinulla tiimi, oletko työsuhdekeksijä

7. Kehitätkö, myytkö ja markkinoitko keksintöä itse vai tarvitsetko yhteistyökumppanin, vai oletko aikeissa myydä tai lisensoida keksintösi

8. Onko keksinnöstäsi kirjallinen kuvaus, videointi, tms.

9. Kilpailijat, kilpailevat innovaatiot

10. Potentiaaliset asiakkaat tai asiakasryhmät

© Kymen Innovaatioyhdistys ry